Presentatie en workshop: ‘De stem, het onzichtbaar instrument’ (DKO, hoger onderwijs en koren) Sinds zanger-onderzoeker Manuel Garcia in 1856 de keelspiegel ontwierp om zijn eigen stemplooien te kunnen zien zijn er wel meer zangers wetenschappers geworden en omgekeerd wilden wetenschappers zelf voelen wat het is om zanger te zijn.  Maar het is vooral de laatste jaren dat er een wederzijdse toenadering is ontstaan, mede door een meer gesofisticeerd instrumentarium om het stemapparaat in beeld te brengen. Zo zijn eerdere stellingen bevestigd maar andere bleken dan weer niet te kloppen. Uitleggen hoe een stem werkt en hoe het stemapparaat eruitziet, kon tot voor kort alleen vanuit illustraties in boeken en vanuit de vele metaforen die er in de zangwereld gangbaar zijn. Nu is er de MRI, kan de stemomvang gemeten worden en kunnen de stemplooien perfect in beeld worden gebracht. De lezing “De stem, het onzichtbare instrument” laat elke geïnteresseerde in zingen, kennis maken met houding, adem en aansturing van het stemapparaat. Larynx, stemplooien en diafragma worden via filmfragmenten en foto’s aanschouwelijk gemaakt.

 

Presentatie ‘Zangstem versus spreekstem’: Waar ligt het verschil tussen spreken en zingen?

Vanaf wanneer wordt spreken zingen? Hoe anders wordt de zangstem benaderd tegenover de spreekstem: houding, ademhaling, frasering, gezongen tegenover gesproken tekst. De verschillen worden geïllustreerd met kijk- en luistervoorbeelden.

 

Presentatie en Workshop: ‘Inleiding tot klassiek zingen voor niet zangers en niet klassiek geschoolde zangers’                                                                   

Veel mensen vragen zich af hoe je nu zonder versterking over een gans orkest kunt klinken en vragen zich af of zij dat ook zouden kunnen.              Logopedisten en therapeuten krijgen vroeg of laat in hun praktijk te maken met klassieke zangers en hun eigen “zangtaal” zonder echt te weten wat er allemaal nodig is om een stem aan draagkracht te doen winnen, om een ganse zaal te vullen zonder geluidsinstallatie.                     

De niet klassiek geschoolde zanger vraagt zich dikwijls af of hij of zij ook meer draagkracht in de stem kan krijgen of wil de stem voor een of andere productie wat “klassieker” laten klinken.

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in het ontdekken van de draagkracht van de stem en het homogeen klinken in de verschillende registers. 

Of je nu logopedist, woorddocent, pop-rock-jazz zanger, fysiotherapeut bent, enige vooropleiding is niet nodig.

 

Presentatie en workshop: ‘Wat een zanger(es) moet weten betreffende zijn/haar lichaam’

Deze presentatie is vooral bedoeld voor zangers en koorzangers die voelen dat zij soms tegen hun limieten aan zingen zonder te weten waaraan dit ligt. De presentatie geeft een beeld inzake aanvoelen van correcte houding en het beheersen van een goede ademvoering en toont aan de hand van voorbeelden waarom het soms mis gaat. De daaropvolgende workshop werkt in op de correcte houding en adem in de praktijk.

 

Presentatie ‘Evolutie in de zangstem van Gregoriaans tot Musical’

Aan de hand van beeldfragmenten en bijhorende uitleg wordt een beeld geschetst van de evolutie in de zangstem.

 

Presentatie en workshop ‘werken met de Flowball’.                                    Uit recent onderzoek in Portugal en België is gebleken dat de flow Ball, die al bij bespelers van blaasinstrumenten gebruikt wordt om de ademhaling te leren doseren, een positieve invloed heeft op de zangstem als er ook met de flow Ball gefoneerd wordt. Vergelijkbaar met de werking van Lax Vox, heeft de Flowball het voordeel dat hij klein is en altijd in zak of tas kan meegenomen worden. De Flowball wordt al gebruikt in zanglessen en in logopediepraktijken en kan ook gebruikt worden in koorrepetities hij kan dienen als ideaal instrument om de stem op te warmen. Het wetenschappelijk onderzoek toont dat na het gebruik van de Flowball er meer boventonen zijn, de stemomvang groter wordt en ook dat de draagkracht vergoot